Gå til innholdet

Helseteknologi og innovasjon

I 1990 snek internett seg inn i våre hushold og siden den gang har innovasjonen innen teknologi eksplodert. Vårt samfunn er i dag helt avhengig av teknologi, fra smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner til selvkjørende biler. Teknologien styrer og forenkler mer og mer av vår hverdag og mange av oss føler at vi ikke kan være disse nyvinningene foruten.

Dagens helseteknologi og innovasjoner har bidratt til å redde utallige pasienter og gitt oss betraktelig forbedret livskvalitet. Vi har så vidt begynt å krabbe innen dette området, hva fremtiden har å by på er vanskelige å si, men mulighetene er uendelige. 

Innen disse teknologiområdene mener Vali man innen helsesektoren vil kunne høste store gevinster:

Kunstig intelligens (AI)
Forbedret diagnose av infarkt, øyesykdommer, hjertesykdommer, hudkreft osv.

Virtuell helsebehandling
Også kjent som telemedisin eller telehelse. Virtuell helsetjeneste hvor legen kan behandle pasienten fra avstand.

Nanomedisin
Diagnose og behandling av sykdommer. Sammenlignet med konvensjonell medisin er dette mye mer målrettet og øker muligheten for at man kan bekjempe komplekse sykdommer som for eksempel kreft.

Virtuell virkelighet
Et kostnadsreduserende og effektivt verktøy for opplæring og behandling. Realistisk og lav risiko ved opplæring av kirurger og terapeutisk og rehabilitering av pasienter.

3D printing
Debuterte for en god stund siden, men her er det mer å hente. Raskere og billigere utvikling av prototyper, persontilpassede proteser og Polypillen – et alternativt konsept i kardiovaskulær profylakse.

Robotkirurgi
Tilrettelegger for at leger kan utføre delikate og komplekse operasjoner som i dag ikke er mulig. Forbedret presisjon, fleksibilitet og kontroll samt reduksjon i komplikasjoner som infeksjoner osv. 

Vali sitt mål for innovasjon innen helseteknologi er at helsetjenesten for pasienten blir bedre, tryggere og mer effektiv. Det må være pasientenes behov som er styrende for fremtidig forskning, innovasjon og teknologiutvikling. Med vår ekspertise og erfaring ønsker vi å hjelpe våre kunder med å realisere sine strategiske målsetninger innen helseteknologi og bidra til å oppnå ønsket effekt raskere.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring