Gå til innholdet

Arkitektur i praksis

Arkitektur i praksis handler om design og implementasjon av arkitekturer i din virksomhet. Alle virksomheter har behov for en type arkitektur og innføring av den rette arkitekturen har potensiale for store gevinster.

En arkitektur har mange ulike egenskaper og fordeler, og hvilken som er riktig for din virksomhet krever dyp innsikt i virksomhetens indre anliggende så vel som de tjenesten og produktene virksomheten produserer.

Valget av riktig arkitektur er en prosess og Vali har lang erfaring fra en rekke større og mindre virksomheter, store og små prosjekter. Valg av riktig arkitektur krever både god innsikt i virksomheten og erfaring med design og implementasjon av en arkitektur.

En arkitektur som fungerer i en virksomhet fungerer nødvendigvis ikke i en annen, selv om de har liknende produkter og tjenester.

Våre konsulenter er sertifisert innenfor TOGAF 9.1, Prince2, PMP og Value driven program management.

Vali tilbyr

 • Virksomhetsarkitektur (etablering og organisering)
 • Forretningsarkitektur (Investering og strategi)
 • Forretningsarkitektur (Organisasjon og prosess)
 • Informasjonssystemarkitektur (Informasjon, Integrasjon og applikasjon)
 • Teknologiarkitektur
 • Tjenesteorienterte Arkitekturer (SOA)
 • Arkitekturstyring
 • Beste praksis (Integrasjonsteknologi og Infrastruktur for integrasjonsplattform)
 • Integrasjonsovervåking
 • Tilpasning og innføring av Arkitekturverktøy
 • Master Data Management

Vali AS


Vali er et konsulentselskap hvor faglig dyktighet, involvering og intern kultur legges til rette for gode mellommenneskelige relasjoner som skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no