Gå til innholdet

Anskaffelser

Anskaffelser er underlagt en rekke lover og regler. Det kan bli kostbart dersom du bruker feil metode i anskaffelsen eller jobber ut ifra uhensiktsmessige mål.

For å utforme presise kravspesifikasjoner er man avhengig av nødvendig kompetanse. Er du sikker på at leverandørene dekker dine behov?

Vali tilbyr tjenester som sikrer at du får mest ut av dine leverandører. Vi hjelper deg gjennom alle faser frem til kontraktsignering, og sørger for at du hele tiden har et tydelig bilde av prosessen videre og potensielle gevinster.

Våre konsulenter har lang erfaring innen ulike anskaffelsesformer og finner metoden som passer dine behov best. Vi tror på å lage kravspesifikasjoner basert på faktiske brukerhistorier.

Ved bruk av ulike metoder, som for eksempel leverandørkonferanser, sørger vi for at du får et godt bilde over hvilke løsninger og leverandører som er aktuelle.

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap hvor faglig dyktighet, involvering og intern kultur legges til rette for gode mellommenneskelige relasjoner som skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no