Gå til innholdet

I front med DIPS ARENA

Som første sykehus i Norge innfører nå Diakonhjemmet DIPS Arena, neste generasjons journal-løsning, i tett samarbeid med DIPS. DIPS Arena er en videreutvikling av DIPS der fokus har vært brukervennlighet, støtte for mobile løsninger og en strukturert journal.

Formålet med prosjektet:

Diakonhjemmet vil fornye seg og rigge seg for fremtiden. DIPS vil ha en pilot i Norge og Diakonhjemmet har i dag en bredde i tjenestene de tilbyr. Diakonhjemmets brukere blir dermed de første som tar i bruk DIPS Arena gjennomgående for hele sykehuset. Diakonhjemmet vil med dette å være et utstillingsvindu for andre DIPS-brukere.

Prosjektets varighet er ett år med et team på rundt 14 deltakere, fire del-prosjektledere, arkitekt, stab der DIPS bekler rollen som ass. prosjektleder. Prosjektet har 3 hovedmilepæler; Ibruktakelse av DIPS Arena for psykisk helsevern, for somatikk samt Behandlingsplan gjennomgående for hele sykehuset. I mai 2019 har hele sykehuset tatt i bruk DIPS Arena. Dette er et stort løft både teknisk og funksjonelt. En viktig del av prosjektet er å legge til rette for god opplæring. Det er nærmere 1500 brukere som skal lære seg et nytt system. For å sikre en god overgang, til et nytt grensesnitt har opplæring vært essensielt for at sluttbrukere skal være trygge på at de behersker det nye systemet. I tillegg til sluttbrukere er også det tekniske miljøet mer krevende. Det å tilrettelegge for gode driftsrutiner har derfor også vært prioritert.

Vali bistår med:

Vali bistår Diakonhjemmet med prosjektledelse og har ansvar for at innføringen i sykehuset gjennomføres med høy kvalitet i alle milepælene. Prosjektet består av fire delprosjekt som sammen skal sikre at det tekniske og funksjonelle er klart for innføring i sykehuset. Prosjektleder har også ansvar for at alle brukerne har fått en god innføring i den nye elektroniske hverdagen som venter. For å være et godt utstillingsvindu av DIPS Arena har det i tillegg til å legge til rette for god opplæring, også vært viktig å sikre dialog med sluttbrukere i etterkant. Diakonhjemmet skal være delaktig i den videre utviklingen og se at DIPS Arena utvikler seg i ønsket retning.

 

 

Kjersti Sletteng har vært prosjektleder for innføringen av DIPS ARENA på Diakonhjemmet. 

Les intervju med Kjersti;  https://dmag.no/sto-kurs-i-ukjent-terreng 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap hvor faglig dyktighet, involvering og intern kultur legges til rette for gode mellommenneskelige relasjoner som skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring