Gå til innholdet

  Vali har en liten gruppe arkitekter med tung kompetanse innen e-Helse og integrasjon, og ønsker å utvide vårt team med flere dyktige hoder. Vali jobber på mange av de mest spennende prosjektene innen helse og har tilgang på en stor kundemasse med interessante oppgaver.

   Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring som arkitekt innen IKT prosjekter i offentlig eller privat sektor
  • Høyere utdanning og noen års erfaring i arbeidslivet
  • Interesse for arkitektur og teknologi
  • Dokumentert språkkunnskaper på norsk og engelsk
  • Sertifiseringer innen Microsoft eller TOGAF

  Vali kjennetegnes av samfunnsbevissthet, kvalitet, entusiasme og samarbeid.

  Vi er opptatt av at du

  • Har en oppfatning av at en jobb betyr å ha en arbeidshverdag hvor ditt arbeid skal være meningsfylt og bidra til resultater og en forbedret hverdag for andre
  • Er resultatorientert og liker å skape resultater sammen med andre
  • Har stor vilje til å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
  • Har et ansvarsbevisst forhold til egen kompetanse- og karriereutvikling
  • Har ønske om stadig forbedring gjennom erfaringsutveksling i et godt faglig miljø
  • Har gode sosiale antenner og ønsker å bidra til videreutvikling av arbeidsmiljøet

   Vi tilbyr

  • Store utfordringer og spennende prosjekter hos våre kunder
  • Et godt faglig miljø der sertifisering blir belønnet med bonus
  • Godt sosialt miljø basert på samhold, felles opplevelser og aktiviteter
  • Vali utvikler seg i takt med sine ansatte, og tilbyr mulighet for å sette gode idéer ut i live ved hjelp av Vali-fondet
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Egen helseforsikring
  • 6 uker ferie

  Kontakt

  Knut Albin Andersen Daglig leder kaa@vali.no mobil: 98 24 71 84
  Heidi Engh Kontorleder he@vali.no mobil: 93 42 19 29

   

  Vali opplever stor etterspørsel på våre tjenester og ønsker å styrke vårt prosjektlederteam. Vi søker etter deg som ønsker å arbeide med prosjektledelse; enten ut i fra en forretningsmessig og strategisk profil eller med en mer teknisk profil.

  Vi er interessert i personer som har god prosjekterfaring, gjerne erfaring fra større implementerings-, integrasjons- eller samhandlingsprosjekter. Vi er interessert i å komme i kontakt med både deg som:

  • Har en god teknisk forståelse eller teknisk bakgrunn og som ønsker å ta steget mot å bli en dyktig teknisk prosjektleder
  • Eller du allerede har erfaring som prosjektleder og som ønsker å videreutvikle deg og bygge videre karriere innenfor faget

  Ønskede kvalifikasjoner

  • Teknisk forståelse / teknisk bakgrunn
  • Har erfaring fra prosjektarbeid
  • Har lederegenskaper og god evne til å planlegge, organisere og motivere andre
  • Gjerne erfaring som konsulent eller lignende rolle i annen virksomhet
  • Opptatt av gjennomføringsevne
  • Evne til å forstå, forankre og videreformidle kundens behov
  • Har kunnskap om samspill mellom teknologi og forretningsprosesser
  • Trives med teamarbeid
  • Erfaring med en eller flere prosjektmetodikker
  • Erfaring fra helsesektoren er et pluss
    

  Vali kjennetegnes av samfunnsbevissthet, kvalitet, entusiasme og samarbeid.

  Vi er opptatt av at du

  • Har en oppfatning av at en jobb betyr å ha en arbeidshverdag hvor ditt arbeid skal være meningsfylt og bidra til resultater og en forbedret hverdag for andre
  • Er resultatorientert og liker å skape resultater sammen med andre
  • Har stor vilje til å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
  • Har et ansvarsbevisst forhold til egen kompetanse- og karriereutvikling
  • Har ønske om stadig forbedring gjennom erfaringsutveksling i et godt faglig miljø
  • Har gode sosiale antenner og ønsker å bidra til videreutvikling av arbeidsmiljøet

  Vi tilbyr

  • Store utfordringer og spennende prosjekter hos våre kunder
  • Et godt faglig miljø der sertifisering blir belønnet med bonus
  • Godt sosialt miljø basert på samhold, felles opplevelser og aktiviteter
  • Vali utvikler seg i takt med sine ansatte, og tilbyr mulighet for å sette gode idéer ut i live ved hjelp av Vali-fondet
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Egen helseforsikring
  • 6 uker ferie

  Kontakt

  Knut Albin Andersen Daglig leder kaa@vali.no mobil: 98 24 71 84
  Heidi Engh Kontorleder he@vali.no mobil: 93 42 19 29

             

  De vi søker etter har flere års erfaring som prosjektleder for IT-prosjekter. Du har gjerne jobbet tidligere som konsulent, teknisk prosjektleder, er nøyaktig og opptatt av kvalitet i dine leveranser samtidig som du evner å se helheten.

  Arbeidsoppgaver

  Lede og realisere IT-prosjekter i et organisasjons-, prosess- og teknologiperspektiv ute hos våre kunder, i henhold til gitte rammer for tid, budsjett og kvalitet
  Gjennom prosjektene ivareta en forretningsmessig relasjon og bygge et langsiktig tillitsforhold med kunden

  Typiske prosjekter for våre oppdrag

  Implementerings-, integrasjons- og samhandlingsprosjekter
  Anskaffelses – og innføringsprosjekter

  Ønskede kvalifikasjoner

  • God erfaring som prosjektleder av IT-prosjekter
  • God forretningsforståelse
  • Resultatorientert
  • Gode lederegenskaper og evne til å planlegge, organisere og motivere andre
  • Tenke løsninger og muligheter fremfor problemer
  • Opptatt av gjennomføringsevne
  • Evne til å se hvordan løsninger kan gi forretningsmessige gevinster
  • Evner å se kundens behov, problemstillinger og bekymringer
  • Gjerne erfaring som konsulent eller lignende rolle i annen virksomhet
  • Erfaring fra helsesektoren er et pluss

  Vali kjennetegnes av samfunnsbevissthet, kvalitet, entusiasme og samarbeid.

  Vi er opptatt av at du

  Har en oppfatning av at jobb ikke nødvendigvis bare er en jobb. Men at en jobb betyr å ha en arbeidshverdag hvor ditt arbeid skal være meningsfylt og bidra til resultater og en forbedret hverdag for andre

  • Er resultatorientert og liker å skape resultater sammen med andre
  • Har stor vilje til å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
  • Har et ansvarsbevisst forhold til egen kompetanse- og karriereutvikling
  • Har ønske om stadig forbedring gjennom erfaringsutveksling i et godt faglig miljø
  • Har gode sosiale antenner og ønsker å bidra til videreutvikling av arbeidsmiljøet
  • Nøyaktig, strukturert og opptatt av kvalitet
  • Rakrygget, klar og tydelig

  Vi tilbyr

  • Utfordrende og spennende prosjekter hos våre kunder
  • Et godt faglig miljø der sertifisering blir belønnet med bonus
  • God sosialt med miljø basert på samhold, felles opplevelser og aktiviteter
  • Vali utvikler seg i takt med sine ansatte, og tilbyr mulighet for å sette gode idéer ut i live ved hjelp av Vali-fondet
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Egen helseforsikring
  • 5 ukers ferie, samt fri i romjulen og påskeuken

  Kontakt

  Knut Albin Andersen Daglig leder kaa@vali.no mobil: 98 24 71 84
  Heidi Engh Kontorleder he@vali.no mobil: 93 42 19 29

  Vali opplever stor etterspørsel på våre tjenester og ønsker å styrke vårt prosjektlederteam. Vi søker etter deg som ønsker å arbeide med prosjektledelse; enten ut i fra en forretningsmessig og strategisk profil eller mer rettet mot kliniske arbeidsprosesser.

  Vi er interessert i personer som har prosjekterfaring, med bakgrunn og kunnskap om e-helse og som ønsker å ta steget mot å bli en dyktig prosjektleder.

  Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring fra helsebransjen og E-helse kompetanse
  • Har erfaring fra prosjektarbeid
  • Har lederegenskaper og god evne til å planlegge, organisere og motivere andre
  • Opptatt av gjennomføringsevne
  • Evne til å forstå, forankre og videreformidle kundens behov
  • Har kunnskap om samspill mellom IT og forretningsprosesser
  • Trives med teamarbeid

   Vali kjennetegnes av samfunnsbevissthet, kvalitet, entusiasme og samarbeid.

  Vi er opptatt av at du

  • Har en oppfatning av at en jobb betyr å ha en arbeidshverdag hvor ditt arbeid skal være meningsfylt og bidra til resultater og en forbedret hverdag for andre
  • Er resultatorientert og liker å skape resultater sammen med andre
  • Har stor vilje til å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
  • Har et ansvarsbevisst forhold til egen kompetanse- og karriereutvikling
  • Har ønske om stadig forbedring gjennom erfaringsutveksling i et godt faglig miljø
  • Har gode sosiale antenner og ønsker å bidra til videreutvikling av arbeidsmiljøet

  Vi tilbyr

  • Store utfordringer og spennende prosjekter hos våre kunder
  • Et godt faglig miljø der sertifisering blir belønnet med bonus
  • Godt sosialt miljø basert på samhold, felles opplevelser og aktiviteter
  • Vali utvikler seg i takt med sine ansatte, og tilbyr mulighet for å sette gode idéer ut i live ved hjelp av Vali-fondet
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Egen helseforsikring
  • 6 uker ferie

  Kontakt

  Knut Albin Andersen Daglig leder kaa@vali.no mobil: 98 24 71 84
  Heidi Engh Kontorleder he@vali.no mobil: 93 42 19 29

                

  Vali AS


  Vali er et konsulentselskap hvor faglig dyktighet, involvering og intern kultur legges til rette for gode mellommenneskelige relasjoner som skaper tilhørighet og fellesskap.

  Grensen 13
  0159 Oslo

  Telefon: 22 42 51 00
  E-post: post@vali.no