Gå til innholdet

e-helse

I 1960 var det ca. 3 milliarder mennesker på jorden, i dag er det ca. 7,7 milliarder. Hvordan skal man kunne få råd til, samt gi et godt og tilrettelagt behandlingstilbud for fremtidens pasienter?

Land verden over bruker en stadig økende andel av sitt BNP på helsetjenester. Dagens modell i helse- og omsorgssektoren er ikke bærekraftig på sikt og de fleste land vil ikke i fremtiden ha råd til å vedlikeholde en god infrastruktur for helse.

Det haster derfor med å finne løsninger som både kan ta ned kostnaden på helsetjenester samt dekke fremtidens helsebehov.
Den industrielle revolusjon endret verdensbildet for noen århundrer siden, tiden er inne for en revolusjon innen helse- og omsorgssektoren.

Vali mener det i Norge må legges en tydeligere plan for bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren. Effektivitet, kvalitet og sikkerhet må forbedres i henhold til pasientenes behov og geografisk plassering. I et land med kupert terreng og vanskelig fremkommelighet kan det for eksempel ved bedre bruk av teknologi tilbys pasienter i Norge helsetjenester uten geografiske begrensninger.

Dette er det Vali brenner for!

Les noen av våre suksesshistorier om hvordan Vali hittil har bidratt til denne digitaliseringen i helsesektoren i Norge:

 

Vali mener fokus i Norge fremover bør være:

  • Bedre samarbeid mellom privat og offentlig sektor for raskere tilgang til nye tjenester
  • Utnyttelse av teknologi for å gjøre helsehjelp lettere tilgjengelig
  • Standardisering av all teknologi og sentralisering av tjenester for økt samhandling og effektivitet
  • Tverrfaglig forskning innen digital utvikling for global forbedring av helseteknologi

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring